รู้ทันไวรัส

1. SV1.exe

ไวรัส SV1.EXE ไฟล์ขนาด 159 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ SV1.EXE
1. มันจะลบกวนระบบอินเทอเน็ต
2. จะโชว์ Hidden files ไม่ได้
 


 

2. killVBS.vbs

ไวรัส MS32DLL.dll.vbs ไฟล์ขนาด 7.31 K
อาการแสดงเมื่อติดเชื้อไวรัส killVBS.vbs
1. ทุกไดร์ฟจะเป็น Autoplay หมดจะดับเบิ้ลคลิกเปิดไดร์ฟตามปกติไม่ได้
2. ทุกไดร์ฟจะมีไฟล์ killVBS.vbs และไฟล์ autorun.inf อยู่
3. เมื่อเอาแฟล๊ตไดร์เสียบจะติดเชื้อทันที
4. เมื่อเปิด IE Browser… ที่ไตเติ้ลบาร์จะไมมีชื่อ Microsoft Internet Explorer
 


 

3. 83l3v.cmd

ไวรัส 83l3v.cmd ขนาดไฟล์ 91 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส 83l3v.cmd
1. จะเปิดโชว์ออนไฟล์ได้เดี๋ยวเดียว แล้วมันจะซ่อนต่อ
2. มีไฟล์ 83l3v.cmd และ Autorun.inf อยู่ทุกไดร์ฟรวมทั้งแฟล๊ชไดร์ฟด้วย
 


 

4. b3b9u.com

ไวรัส b3b9u.com ขนาดไฟล์ 88 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ b3b9u.com
1. จะ Show hidden files and folders ได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันจะปิดเอง
2. จะมีไฟล์ b3b9u.com และ Autorun.inf ในไดร์ฟต่าง ๆ
3. เมื่อเสียบแฟล๊ชไดร์ฟจะติดทันที่ และมีไฟล์ b3b9u.com และ Autorun.inf ซ่อนอยู่ระดับซิสเต็ม
 


 

5. bpu.exe

ไวรัส bpu.exe ขนาดไฟล์ 123 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ bpu.exe
1. เมื่อเปิดไดร์ฟต่าง ๆ จะมีข้อความ Error ขึ้น
2. จะมีไฟล์ bpu.exe และ Autorun.inf ในไดร์ฟต่าง ๆ
3. จะ Show hidden files and folders ได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันจะปิดเอง
4. เมื่อเสียบแฟล๊ชไดร์ฟจะติดทันที่ และมีไฟล์ b3b9u.com และ Autorun.inf ซ่อนอยู่ระดับซิสเต็ม
 


 

6. c9hehpa.bat

ไวรัส c9hehpa.bat ขนาดไฟล์ 89 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส c9hehpa.bat
1. จะเปิดโชว์ออนไฟล์ได้เดี๋ยวเดียว แล้วมันจะซ่อนต่อ
2. มีไฟล์ c9hehpa.bat และ Autorun.inf อยู่ทุกไดร์ฟรวมทั้งแฟล๊ชไดร์ฟด้วย
 


 

7. pamn.exe

Trojan pamn.exe ไฟล์ขนาด 141 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ pamn.exe
1. จะ Show hidden files and folders ได้เดี๋ยวเดียวแล้วมันจะปิดเอง
2. จะมีไฟล์ pamn.exe และ Autorun.inf ในไดร์ฟต่าง ๆ
3. เมื่อเสียบแฟล๊ชไดร์ฟจะติดทันที่ และมีไฟล์ pamn.exe และ Autorun.inf ซ่อนอยู่ระดับซิสเต็ม
4. จะขึ้นข้อความ Data Execution Provention บนไตเติ้ลบาร์ของหน้าต่าง ถ้าคลิก Close Message เครื่องจะค้างไปเลย
วิธีแก้อย่าคลิก Close Message เพราะถ้าคลิกเครื่องจะค้าง ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Kill 32 in 1.exe เสร็จแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่
 


 

8. rqq2v.bat

ไวรัส rqq2v.bat ขนาดไฟล์ 91 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส rqq2v.bat
1. จะเปิดโชว์ออนไฟล์ได้เดี๋ยวเดียว แล้วมันจะซ่อนต่อ
2. มีไฟล์ rqq2v.bat และ Autorun.inf อยู่ทุกไดร์ฟรวมทั้งแฟล๊ชไดร์ฟด้วย
 


 

9. 2.cmd

ไวรัส 2.cmd ขนาดไฟล์ 90 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส 2.cmd
1. จะเปิดโชว์ออนไฟล์ได้เดี๋ยวเดียว แล้วมันจะซ่อนต่อ
2. มีไฟล์ 2.cmd และ Autorun.inf อยู่ทุกไดร์ฟรวมทั้งแฟล๊ชไดร์ฟด้วย
 


 

10 Hacked by Godzilla

ไวรัส Hacked by Godzilla ไฟล์ขนาด 4.0 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Hacked by Godzilla
1. บน Title bar จะมีชื่อ Hacked by Godzilla
2. ในไดร์ฟต่าง ๆ จะมีไฟล์ MS32DLL.dll.vbs และ Autorun.inf ซ่อนอยู่
3. เมื่อเสียบ Flash Drive หรืออุปกรณ์พกพาจะติดเชื้อทันที
 


 

11. killgodzilla

ไวรัส killgodzilla.vbs ไฟล์ขนาด 4.0 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ killgodzilla.vbs
ใช้แฟล๊ชไดร์ฟ และอุปกรณ์พกพาเป็นพาหะ
 


 

12. DD Consumer

ไวรัส DDConsumer.exe ไฟล์ขนาด 24.4 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ DDConsumer.exe
1. เมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่จะติด Password ใช้ Hacked จะผ่านได้
2. เมื่อเปิด IE จะลิงค์ไปเว็บของมันทันที
 


 

13. endfix.vbs

ไวรัส endfix.vbs ไฟล์ขนาด 3 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ endfix.vbs
1. เมื่อเสียบแฟล๊ตไดร์ฟจะติดเชื้อทันที และมีไฟล์ autorun.inf, endfix.vbs, runfix.vbs ซ่อนอยู่ในแฟล๊ตไดร์ฟ
2. มีไฟล์ endfix.vbs ซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์ Windows
 


 

14. Network.exe

ไวรัส Network.exe ไฟล์ขนาด 273 K
อาการแสดงเมื่อติดเชื้อไวรัส Network.exe
1. จะดับเบิ้ลคลิกเปิดไดร์ฟต่าง ๆ ไม่ได้
2. จะมีไฟล์ Network.exe และไฟล์ Autorun.inf ทุกไดร์ฟรวมทั้งแฟล๊ตไดร์ฟด้วย
3. มันจะลบกวนระบบ Network และอินเทอร์เน็ต
 


 

15. media.exe

ไวรัส media.exe ไฟล์ขนาด 3.5 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ media.exe
จะมีไฟล์ media.exe และไฟล์ Autorun.inf อยู่ในไดร์ฟต่าง ๆ รวมทั้งแฟลชไดร์ฟด้วย
 


 

16. Recycle (info.exe)

ไวรัส Recycle (info.exe) ขนาดไฟล์ 160 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส Recycle (info.exe)
1. มีไฟล์ System.exe Process อยู่ใน Task Manager
2. จะเปิดโชว์ Hidden files และนามสกุลไม่ได้
3. จะมีโฟลเดอร์รูปถังขยะอยู่ในทุกไดร์ฟ และมีขนาด 196 K
 


 

17. Recycled

ไวรัส Recycled.exe ไฟล์ขนาด 34.5 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Recycled.exe
จะมีไฟล์ Recycled.exe, 911 Death, และ Autorun.inf อยู่ในแฟล๊ชไดร์ฟ
 


 

18. svchost

Trojan Downloader.OQN ขนาดไฟล์ 245 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Trojan Downloader.OQN
1. ดับคลิกเปิดไฟล์ .BAT ไม่ได้
2. ใช้ Regedit ไม่ได้
3. ใช้ Msconfig ไม่ได้
4. ใช้ Task Manger ไม่ได้
5. Folder Option หายไป
6. ใช้ CMD ไม่ได้
วิธี แก้สำหรับตัวนี้ต้องก็อบปี้โค้ดนี้ taskkill /f /im svchost.exe ไปวางที่ Start -> Run -> OK ก่อนแล้วจึงดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Kill 32 in 1.exe
 


 

19. scvvhsot

Trojan Downloader.OQN ขนาดไฟล์ 495 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Trojan Downloader.OQN
1. ดับคลิกเปิดไฟล์ .BAT ไม่ได้
2. ใช้ Regedit ไม่ได้
3. ใช้ Msconfig ไม่ได้
4. ใช้ Task Manger ไม่ได้
5. Folder Option หายไป
6. ใช้ CMD ไม่ได้
7. มันจะสร้างโฟลเดอร์เลียนแบบโฟลเดอร์เดิม แต่จะมีนามสกุล .EXE ไว้ทุกโฟลเดอร์
วิธี แก้สำหรับตัวนี้ต้องก็อบปี้โค้ดนี้ taskkill /f /im scvvhsot.exe ไปวางที่ Start -> Run -> OK ก่อนแล้วจึงดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Kill 32 in 1.exe
 


 

20. Secret.exe

โทรจัน (Secret.exe) ไฟล์ขนาด 155 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ Secret.exe
1. เมื่อคลิกที่ไดร์ฟที่มันทำงานอยู่มันจะปิดทันที
2. เสียบแฟล๊ตไดร์ฟจะติดเชื้อทันทีและมีโฟลเดอร์ Secret.exe และ Autorun.inf
3. จะมีโฟลเดอร์ Userinit.exe อยู่ใน C:\Windows และมีโฟลเดอร์ System.exe C:\Windows\System32 แต่ซ่อนอยู่
 


 

21. svohost.exe

ไวรัส svohost.exe ไฟล์ขนาด 162 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ svohost.exe
1. ใช้แฟล๊ชไดร์ฟหรืออุปกรณ์พกพาเป็นพาหะ
2. จะมีไฟล์ sxs.exe, autorun.inf ในแฟล๊ชไดร์ฟหรืออุปกรณ์พกพา
 


 

22. sxs.exe

ไวรัส Win32 Pacex.Gen virus ไฟล์ขนาด 46.6 KB
อาการแสดงเมื่อติดเชื้อ Win32 Pacex.Gen virus
1. จะเปิด Show hidden files and folders ไม่ได้ แต่ไม่ซ่อน Folder Option
2. ทุกไดร์ฟจะเป็น Autoplay ทั้งหมด
3. เมื่อเสียบแฟลตไดร์ฟจะติดเชื้อทันที
 


 

23. syssetup.exe

W32 writU.A.worm ขนาดไฟล์ 80.0 K
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ W32 writU.A.worm แล้วจะสังเกตได้ดังนี้
1. คลิกขวาที่ไดร์ต่าง ๆ บรรทัดบนสุดจะเป็นตัวหนังสือ ?? แทนที่จะเป็น Open
2. ถ้าโชว์ Hidden File ไว้ จะเห็นไฟล์ชื่อ Autorun.inf และ syssetup.exe ซ่อนอยู่ระดับ System
3. ที่ Task Manager จะเห็น Image Name PING.EXE ทำงานอยู่ แต่ไม่สามารถ End Process ได้
4. ใน Folder Options… เช็คบอกซ์ Do not show hidden files and folders จะเป็นเครื่องหมาย ??????????
5. ระบบพอร์ตต่าง ๆ จะรวนไปหมด เช่น พิมพ์งานอาจจะเพี้ยน หรือใช้ต่ออินเตอร์เน็ตอาจจะมีปัญหาแฮ้งค์หรือหลุด
 


 

24. Pacuks.A.exe

ไวรัส Pacuks.A.exe ไฟล์ขนาด 44.0 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส Pacuks.A.exe
1. Folder Option จะหายไป
2. เมื่อเสียบแฟลตไดร์ฟจะติดต่อทันที
 


 

25. msmsgs.exe

ไวรัส W32 FlashDown.A.worm (Msmsgs) ไฟล์ขนาด 210 K
อาการแสดงเมื่อติดเชื้อมันจะปิดการทำงานดังนี้
1. ใช้ Regedit จะรีสตาร์ททันที
2. ใช้ Msconfig จะรีสตาร์ททันที
3. ใช้ Task Manager ไม่ได้
4. Folder Option หายไป
5. Search ในเมนู Start หายไป
6. ใช้ CMD ไม่ได้
 


 

26. wa6.vbs

ข้อมูลไม่แน่ชัด
 


 

27. isass.exe

ไวรัส isass.exe ไฟล์ขนาด 229 KB
อาการแสดงออกเมื่อติดเชื้อ isass.exe
1. Hide extensions for known file types ไม่ได้
2. Hide protected operating system files (Recommended) ไม่ได้
 


 

28. Win32 brontok.A

Brontok.A Worm ขนาดไฟล์ 80.0 K
อาการที่แสดงออกเมื่อติดเชื้อไวรัส Brontok.A Worm
1.พิมพ์
regedit
msconfig
cmd
ในช่อง start -> run แล้วกด OK เครื่องจะรีสตาร์ทเอง
2. Folder Option หายไป
 


 

29. bambOO

ไวรัส bambOO ตัวจริงคือ useinit.exe ขนาดไฟล์ 72.0 K
อาการเมื่อติดไวรัสตัวนี้แล้วมันจะปิดการทำดังนี้
1. Folder Options…
2. Task Manager
3. Regedit
4. ไดร์ C:\
5. Manna ที่คลิกขวา My Computer
6. Device Manager
7. Add or Remove Programs in Control Panel
8. Change the way sacurity center alerts Me
9. CMD
 


 

30. ylr.exe

ไวรัส YLR.EXE ตัวนี้ไม่แน่ใจการทำงานของมันไฟล์ขนาด 101 K
 


 

31. Ms56hlpr.bat

เป็นโปรแกรมทำให้ตกใจเล่น คือ จะมีหน้าผีโผล่มาหลอกเป็นระยะ
 


 

32. fxstaller.exe

ไวรัสตัวนี้จะทำให้ MSN และอินเทอเน็ตมีปัญหา

0 responses so far. Leave a Comment

ติดต่อเรา

logo

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี จำกัด
100/305 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 7 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-873-2043, 081-346-7381
อีเมล์: information@triplemsys.com

เกี่ยวกับเรา

ทริปเปิ้ล เอ็ม ซิสเต็มส์ เทคโนโลยี เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ครบวงจร รวมถึงการวางระบบเครือข่ายในสำนักงาน และการบำรุงรักษาระบบ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพมีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาครบทุกด้าน บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และน้อมนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามารวมถึงบริการที่ดีเลิศ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความพึงพอใจอันสูงสุดจากลูกค้า

© Triple M System Technology Co., Ltd